Мещерякова Тетяна Костянтинівна

Резюме

Старший викладач кафедри Економіки підприємства і виробничого менеджменту.

Закінчила Вінницький політехнічний інститут за спеціальністю машинобудування. На кафедрі ЕПВМ працює з 1982 року.

Викладає дисципліни: «Інноваційна та біржова діяльність», «Економіка і організація виробництва», "Економічне обгрунтування інноваційних рішень".

Сфера наукових інтересів: операції на фондовому та валютному ринках; управління персоналом, маркетинг і логістика.